กลับ

ผลการดำเนินงานช่วงเก้าเดือนแรก 2561 กำไร 197 ล้านบาท

'บมจ. น้ำตาลบุรีรัมย์ หรือ BRR' โชว์ผลการดำเนินงานช่วงเก้าเดือนแรกของ 2561 ยังแกร่งสามารถทำกำไรได้รวม 197 ล้านบาท

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BRR เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2561 บริษัทมีรายได้รวม 4,295 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 197 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 บริษัท ส่งออกน้ำตาลทรายแล้วกว่า 200,000 ตัน ยังเหลือน้ำตาลทรายส่งออกอีกราว 70,000 ตัน ซึ่งคาดว่าจะส่งออกได้ทั้งหมดภายในเดือนมกราคม 2562 นี้ สำหรับสถานการณ์น้ำตาลทรายในตลาดโลกนั้น ตอนนี้ สำนักวิจัยหลายๆ แห่งเริ่มปรับการคาดการณ์ผลผลิตน้ำตาลทรายของผู้ผลิตสำคัญๆ หลายประเทศลงเนื่องจากประสบปัญหาสภาพอากาศแล้ง ทำให้เชื่อว่าในปีการผลิต 2561/62 โลกจะเข้าสู่ภาวะน้ำตาลทรายสมดุลหรืออาจจะขาดแคลนเล็กน้อยซึ่งสภาพการณ์เช่นนี้เริ่มส่งผลดีต่อราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลก ทั้งนี้ ราคาน้ำตาลทรายดิบ New York No. 11 ของเดือนมีนาคม 2562 ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาอยู่ในระดับ 12 – 14 เซนต์/ปอนด์ หลังราคาตกไปอยู่ในระดับ 10 เซนต์/ปอนด์ในช่วงเดือนกันยายน 2561 อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้ราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกผันผวนที่บริษัทติดตามอยู่ตลอดได้แก่ การอุดหนุนการส่งออกน้ำตาลทรายของอินเดียที่มองว่าขัดกับกติกาของ WTO และเรื่อง สถานการณ์ราคาเอทานอล และค่าเงินเรียลของบราซิล

ปัจจุบัน บริษัท กำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการหีบอ้อยในฤดูการผลิตปี 2561/62 ซึ่งคาดว่าจะเริ่มในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้ และในด้านของการลงทุนในปี 2561 นั้น “หลักๆ แล้วจะมี 2 โครงการ โดยโครงการแรกเป็นเรื่องของธุรกิจประเภทภาชนะบรรจุอาหารและภาชนะจากชานอ้อยซึ่งได้มีการจัดตั้งบริษัท ชูการ์เคน อีโคแวร์ จำกัด (Sugarcane Ecoware Co., Ltd.) และบริษัทอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยคาดว่าจะเริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 และโครงการที่สอง โรงงานแปรรูปน้ำตาลทราย (Refinery) ซึ่งอยู่ในช่วงของการก่อสร้างและคาดจะมีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 เช่นเดียวกัน