กลับ

BPC ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2018

BPC โดยคุณอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้า เข้ารับรางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม

จากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในงานThailand Energy Awards 2018 ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา