กลับ

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ยินดีต้อนรับนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายไพชยนต์ เจริญไชยศรี อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ยินดีต้อนรับนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายไพชยนต์ เจริญไชยศรี อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บริษัทโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตน้ำตาลทราย เพื่อให้คำแนะนำในการประกอบกิจการโรงงาน โดยขอความร่วมมือไปยังสมาคมชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล ขอความร่วมมือชาวไร่อ้อยไม่ให้เผาอ้อย เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ และได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ภายในโรงงานน้ำตาล โดยมีคณะผู้บริหารโรงงานฯ และนายกสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดบุรีรัมย์ให้การต้อนรับ