กลับ

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ร่วมกับเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ ภาครัฐ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ร่วมกับเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ ภาครัฐ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ โดยมี นางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีภายในกิจกรรมมีซุ้มกิจกรรมมากมาย ที่ให้น้อง ๆ สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่น เกม กิจกรรมเสริมทักษะ ของขวัญ/รางวัล และกิจกรรมบนเวที เพื่อให้เด็กๆได้มีความกล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในกิจกรรม สร้างสีสันบรรยากาศแห่งความสุขและมอบความสนุกให้กับเด็กๆและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ดังคำขวัญว่า "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" “น้ำตาลบุรีรัมย์ เพื่อชุมชน และสังคม”