กลับ

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) นำโดยนายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริหาร และบริษัทในเครือ ร่วมกับชุมชนสาวเอ้ ชุมชนโนนกลาง ชุมชนโนนเต่าทอง ได้จัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่

เมื่อวันที่ 8-9 มกราคม 2563 สำนักมวลชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) นำโดยนายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริหาร และบริษัทในเครือ ร่วมกับชุมชนสาวเอ้ ชุมชนโนนกลาง ชุมชนโนนเต่าทอง ได้จัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ ครอบครัวเดียวกันสุขสันต์วันปีใหม่ “น้ำตาลบุรีรัมย์” แห่งความสุขสนุกสนาน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ โดยมีกิจกรรมการจับ แจก แลก ของรางวัล และการประกวดร้องเพลงในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างชุมชนและโรงงาน ก่อให้เกิดความรักสามัคคีในการทำกิจกรรม และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านร่ำรวย มั่นคง มั่งคั่ง มั่งมี และมีความสุขตลอดทั้งปี 2563 และปีต่อๆไป …“น้ำตาลบุรีรัมย์ เพื่อชุมชน และสังคม”