กลับ

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด และบริษัทในเครือฯ ดำเนินการจัดทำพิธีบวงสรวง และพิธีโยนอ้อยเปิดฤดูการผลิต ประจำปี 2562/63

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด และบริษัทในเครือฯ ดำเนินการจัดทำพิธีบวงสรวง และพิธีโยนอ้อยเปิดฤดูการผลิต ประจำปี 2562/63 ขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก คุณอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริหารพร้อมทั้งกรรมบริหาร แขกผู้มีเกียรติ พนักงานในกลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ฯ และสมาคมชาวไร่อ้อยบุรีรัมย์ นักธุรกิจไร่อ้อยบุรีรัมย์ มาร่วมงานพิธีบวงสรวงในครั้งนี้ เพื่อความเป็นศิริมงคล ขวัญกําลังใจ แก่นักธุรกิจไร่อ้อย บุคลากรกลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์และผู้เข้าร่วมพิธี ทุกท่าน ซึ่งพิธีนี้เราถือปฏิบัติสืบทอดกันมาทุกๆ ปี พร้อมพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในเขตการส่งเสริมการปลูกอ้อย สำหรับลูกหลานชาวไร่อ้อย ที่เรียนดี มีความ ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 24 ทุนทุนละ2,000 บาท อีกด้วย “น้ำตาลบุรีรัมย์ เพื่อชุมชน และสังคม”