ราคาหลักทรัพย์

BRR: THB
3.96
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) -0.04 (-1.00%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 45,900
มูลค่าการซื้อขาย (บาท) 181,818
ช่วงราคาระหว่างวัน 3.96 - 4.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 3.96 - 6.60
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 3.94 / 20,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 3.96 / 1,000