ราคาหลักทรัพย์

BRR: THB
5.00
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) +0.04 (0.81%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 83,000
มูลค่าการซื้อขาย (บาท) 409,846
ช่วงราคาระหว่างวัน 4.92 - 5.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 4.92 - 7.45
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 4.92 / 9,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 5.00 / 6,600