ราคาหลักทรัพย์

BRR: THB
2.74
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) -0.04 (-1.44%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 52,300
มูลค่าการซื้อขาย (บาท) 143,316
ช่วงราคาระหว่างวัน 2.74 - 2.78
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 2.04 - 4.38
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 2.72 / 10,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 2.74 / 8,800