ราคาหลักทรัพย์

BRR: THB
3.00
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) - (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 45,200
มูลค่าการซื้อขาย (บาท) 134,802
ช่วงราคาระหว่างวัน 2.98 - 3.02
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 2.04 - 5.90
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 2.98 / 10,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 3.00 / 8,200