ราคาหลักทรัพย์

BRR: THB
6.25
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) +0.05 (0.81%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 294,400
มูลค่าการซื้อขาย (บาท) 1,827,255
ช่วงราคาระหว่างวัน 6.15 - 6.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 2.58 - 8.15
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 6.20 / 20,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 6.25 / 84,800