ราคาหลักทรัพย์

BRR: THB
3.76
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) -0.06 (-1.57%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 280,600
มูลค่าการซื้อขาย (บาท) 1,062,120
ช่วงราคาระหว่างวัน 3.74 - 3.90
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 2.04 - 3.94
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 3.76 / 8,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 3.80 / 15,000