ราคาหลักทรัพย์

BRR: THB
3.96
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) - (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 21,600
มูลค่าการซื้อขาย (บาท) 85,530
ช่วงราคาระหว่างวัน 3.94 - 3.98
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 3.70 - 6.50
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 3.94 / 300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 3.96 / 34,900