ราคาหลักทรัพย์

BRR: THB
3.96
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) -0.04 (-1.00%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 45,900
ช่วงราคาระหว่างวัน 3.96 - 4.00