ราคาหลักทรัพย์

BRR: THB
5.00
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) +0.04 (0.81%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 83,000
ช่วงราคาระหว่างวัน 4.92 - 5.00