ราคาหลักทรัพย์

BRR: THB
2.22
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) -0.22 (-9.02%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 118,600
ช่วงราคาระหว่างวัน 2.16 - 2.52