ราคาหลักทรัพย์

BRR: THB
3.96
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) - (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 21,600
ช่วงราคาระหว่างวัน 3.94 - 3.98