ราคาหลักทรัพย์

BRR: THB
2.92
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) - (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 125,500
ช่วงราคาระหว่างวัน 2.82 - 2.92