บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จำกัด

จดทะเบียนจัดตั้งในปี 2558 หลังจากการเปลี่ยนโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทฯ ปัจจุบันถือหุ้น โดย BRR ร้อยละ 99.99

BPP จัดเป็นโรงไฟฟ้าแห่งที่ 3 ของกลุ่มบริษัทฯ เริ่มผลิตไฟฟ้าเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับกำลังการผลิตของโรงงานน้ำตาลที่เพิ่มขึ้น และหากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรอบการเจรจารับซื้อไฟฟ้า บริษัทคาดว่าจะเข้าเจรจาจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟภ. ต่อไป