EN TH
WebmailWebmail

ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

5 เม.ย. 2559
BRR ร่วมต้านการใช้แรงงานเด็กในไร่อ้อย

นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ (ขวาสุด) กรรมการบริหาร บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BRR และนายดร สีโสภา (ซ้ายสุด) นายกสมาคมชาวไร่อ้อยบุรีรัมย์ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กในไร่อ้อย โดยมีนายเสรี สีหะไตร (กลาง) ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานและร่วมลงนาม โดยทั้ง 3 ฝ่ายจะร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก สร้างความตระหนักให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย พนักงาน และทุกภาคส่วนเห็นถึงปัญหา และร่วมกันหาแนวทางป้องกันแก้ไขต่อไป