EN TH
WebmailWebmail

กิจกรรมบริษัท

20 ธ.ค. 2560
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 65,000 บาท ผู้สนับสนุนหลักโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 65,000 บาท ผู้สนับสนุนหลักโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โรงเรียนบ้านหนองขวาง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์มาโดยตลอดในปีการศึกษานี้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกิจกรรมแปรรูปอาหาร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 และได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาฯ เพื่อนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ "งานศิลปะหัตกกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ในวันที่ 20-21 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนพระบาทท่าเรือ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และได้รับรางวัล "ชนะเลิศเหรียญทอง การแปรรูปอ้อย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"