EN TH
WebmailWebmail

กิจกรรมบริษัท

16 พ.ย. 2560
สำนักมวลชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ "เกษตรอินทรีย์บูรณาการ เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนในเขตพื้นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อย กลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์"

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 สำนักมวลชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ "เกษตรอินทรีย์บูรณาการ เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนในเขตพื้นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อย กลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์" โดยคัดเลือก 12 โรงเรียนนำร่องในเขตพื้นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อย เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์ ภายในกิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ การปลูกมะนาว การปลูกชะอม การปลูกฝรั่งจิมจู การเพาะเห็ด การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เลี้ยงสุกร เลี้ยงกบ เป็นต้น โดยได้รับความรู้มากมาย เพื่อโรงเรียนนำไปปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการในการบริโภคในช่วงการเล่าเรียนศึกษาอย่างยั่งยืน และยังได้รับความรู้จากการทำเกษตรอินทรีย์แบบบูรณาการอีกด้วย...