EN TH
WebmailWebmail

กิจกรรมบริษัท

18 ก.ย. 2560
จัดกิจกรรมโครงการคืนความรู้สู่เยาวชนและอาหารกลางวัน

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัทในเครือฯ จัดกิจกรรมโครงการคืนความรู้สู่เยาวชนและอาหารกลางวัน ครั้งที่ 2 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของน้ำตาลบุรีรัมย์ฯ การถ่ายทอดความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รวมไปถึงประชาสัมพันธ์การใช้แรงงานเด็กในไร่อ้อย อีกทั้งกิจกรรมสันทนาการ ณ โรงเรียนบ้านคูบอน ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์