EN TH
WebmailWebmail

กิจกรรมบริษัท

16 ส.ค. 2560
จัดกิจกรรม BRR Rally ครั้งที่ 2

16-18 สิงหาคม 2560 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม BRR Rally ครั้งที่ 2 ร่วมแรงร่วมใจ ก้าวสู่เป้าหมายเดียวกัน “หลักสูตร CFT วางแผนงานและบริหารสู่ความเป็นเลิศ” เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวภายในกลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ฯ ระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าส่วน หัวหน้าแผนก และหัวหน้ากะ การเดินทางจากจุดเดียวกันไปยังปลายทางเดียวกันและเส้นทางเดียวกัน โดยภายในกิจกรรมมีการร่วมแข่งขันอย่างสนุกสนาน สามัคคี และได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี เกี่ยวกับกระบวนการทำงานดั่งความปณิธาน สายเลือด BRR มันเข้มข้น...