EN TH
WebmailWebmail

กิจกรรมบริษัท

11 ส.ค. 2560
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัทในเครือ จัดกิจกรรมโครงการคืนความรู้สู่เยาวชนและอาหารกลางวัน ครั้งที่ 2 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของน้ำตาลบุรีรัมย์ฯ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัทในเครือ จัดกิจกรรมโครงการคืนความรู้สู่เยาวชนและอาหารกลางวัน ครั้งที่ 2 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของน้ำตาลบุรีรัมย์ฯ และการให้ความรู้เรื่องของไข้เลือดออก และการกำจัดแห่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้แรงงานเด็กในไร่อ้อย อีกทั้งกิจกรรมสันทนาการ ณ โรงเรียนบ้านสระประคำถาวร ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์