EN TH
WebmailWebmail

กิจกรรมบริษัท

7 ก.ค. 2560
ต้อนรับคณะ บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด เพื่อศึกษาดูงานกระบวนการบริหารจัดการระบบในไร่อ้อย

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จำกัด หนึ่งในเครือน้ำตาลบุรีรัมย์ฯ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะ บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด เพื่อศึกษาดูงานกระบวนการบริหารจัดการระบบในไร่อ้อย การพัฒนากลุ่มนักธุรกิจไร่อ้อยเข็มแข็ง การจัดสรรคิวอ้อยเพื่อเข้าหีบในโรงงาน และการขยายพื้นที่ปลูกอ้อยรายใหม่ โดยคุณจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล กรรมการบริหาร พร้อมคณะนักธุรกิจไร่อ้อยบุรีรัมย์ได้ร่วมสอบถาม เสวนา ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง เพื่อหาแนวทางพัฒนาธุรกิจไร่อ้อยของประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป..