EN TH
WebmailWebmail

กิจกรรมบริษัท

4 ก.ค. 2560
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองขวางและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4 ได้จัดกิจกรรมโครงการ “BRR ลดเวลาเรียน สู่อาชีพที่ยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองขวางและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4 ได้จัดกิจกรรมโครงการ “BRR ลดเวลาเรียน สู่อาชีพที่ยั่งยืน” พร้อมสนับสนุนกิจกรรมลดเวลาเพิ่มเวลารู้ฯ จำนวน 250,000 บาท โดยได้รับเกียรติจากนายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ภายในงานครั้งนี้มีการจัดการแข่งขันโครงงานอาชีพและร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ณ โรงเรียนบ้านหนองขวาง ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์