EN TH
WebmailWebmail

กิจกรรมบริษัท

29 มิ.ย. 2560
ดูงานวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด หนึ่งในเครือ น้ำตาลบุรีรัมย์ฯ ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงาน ระดับ ปวช.1 และ ปวส. 1 แผนกไฟฟ้ากำลัง ของวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อการเรียนรู้ระบบผลิตไฟฟ้าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล และสร้างเจนคติที่ดีในการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของนักศึกษา พร้อมทั้งยังสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปอย่างยั่งยืน......