EN TH
WebmailWebmail

กิจกรรมบริษัท

29 มิ.ย. 2560
คืนความรู้สู่เยาวชน

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัทในเครือ จัดกิจกรรมโครงการคืนความรู้สู่เยาวชนและอาหารกลางวัน ครั้งที่ 2 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของน้ำตาลบุรีรัมย์ฯ และการให้ความรู้ เรื่องของไข้เลือดออกและการกำจัดแห่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์ เรื่องการใช้แรงงานเด็กในไร่อ้อย ณ โรงเรียนบ้านสาวเอ้ ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์