EN TH
WebmailWebmail

กิจกรรมบริษัท

18 พ.ค. 2560
ต้อนรับคณะ บริษัท น้ำตาลระยอง จำกัด จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน) ได้ต้อนรับคณะ บริษัท น้ำตาลระยอง จำกัด จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเข้าศึกษาดูงานวิธีบริหารจัดการงานส่งเสริมปลูกอ้อย การจัดการข้อมูลสารสนเทศ การเพิ่มผลผลิตอ้อย รวมถึง กระบวนการพัฒนาชาวไร่-กลุ่มชาวไร่อ้อย โดยได้ร่วมบรรยาย สอบถาม เสวนา ด้วยบรรยายกาศที่เป็นกันเอง เพื่อหาแนวทางพัฒนาธุรกิจไร่อ้อยของประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป.....