EN TH
WebmailWebmail

กิจกรรมบริษัท

28 ม.ค. 2560
สร้างบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2559

เมื่อวันเสาร์ ที่ 28 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน) ได้จัดพิธีมอบบ้านให้แก่ นางมาก ประดิษฐ์จา ณ บ้านถาวร ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ภายใต้โครงการ "สร้างบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2559" โดยโครงการดังกล่าว บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ มณฑลทหารบก ที่ 26 จังหวัดบุรีรัมย์ และเทศบาลหินเหล็กไฟ เป็นผู้จัดโครงการนี้ขึ้น โดย คุณภัทรพงศ์ พงศ์สวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายต่างประเทศและนโยบายอุตสาหกรรม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมีคุณอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริหาร และพล.ต.อุดมเดช นิชรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบทที่ 26 จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ทั้งนี้ พล.ต.อุดมเดช นิชรัตน์ ได้กล่าวว่า โครงการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ เป็นโครงการที่ดี ช่วยเหลือผู้ที่มีฐานะขาดแคลน ยากจน ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย อยู่ในสภาวะยากลำบาก เพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังสนับสนุนให้ทาง บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ฯ จัดทำโครงการที่ดี ๆ แบบนี้ต่อไป หลังจากนั้น มีการมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสรายอื่นภายในหมู่บ้าน อีกจำนวน 5 ถุง พร้อมทั้งถ่ายภาพร่วมกับเจ้าของบ้านผู้ด้อยโอกาส เยี่ยมชมบ้าน ซึ่งบรรยากาศภายในงาน เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขของเจ้าของบ้าน และแขกที่เข้าร่วมทำพิธีที่เป็นสักขีพยานในการมอบบ้าน ตามโครงการ "สร้างบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2559"