EN TH
WebmailWebmail

กิจกรรมบริษัท

23 ม.ค. 2560
น้ำตาลบุรีรัมย์เพื่อชุมชน

BRR บริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดนิทรรศการ โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชนที่ยั่งยืน ดั่งปณิธานของบริษัท "น้ำตาลบุรีรัมย์เพื่อชุมชน" ในงานมหกรรมไหมบุรีรัมย์ ประจำปี 2559 ในวันที่ 23 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2559 โดยท่านอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมคณะให้เกียรติเยี่ยมชมภายในบูธนิทรรศการ ภายในบูธมีผลิตภัณฑ์ที่ทาง น้ำตาลบุรีรัมย์ ได้มีโครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน พร้อมทั้งมุมแนะนำความเป็นตัวตน น้ำตาลบุรีรัมย์ ในโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมภาพความประทับใจได้ครับ