EN TH
WebmailWebmail

กิจกรรมบริษัท

23 ม.ค. 2560
การทำอ้อยให้ได้ผลผลิตสูงโดยใช้เครื่องมือทันสมัย

เมื่อวันที่ 23-28 มกราคม 2560 บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จำกัด ได้จัดกิจกรรม "การทำอ้อยให้ได้ผลผลิตสูงโดยใช้เครื่องมือทันสมัย" โดยโครงการนี้มีการแนะนำนักธุรกิจไร่อ้อยถึงกระบวนการปลูกอ้อยโดยการใช้ท่อนพันธ์จากรถตัด (Billet planter) การเตรียมดินและปรับโครงสร้างใหม่ให้เหมาะสมกับอ้อยที่อยู่ในพื้นที่ที่แตกต่างกัน การใช้ฮอร์โมน การจัดการในไร่ สารเคมีในไร่อ้อย และการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการทำอ้อยในลักษณะต่าง ๆ ภายในงานมีการสาธิตเครื่องมือที่ทันสมัย และแนะนำกระบวนการเพื่อปรับใช้ในไร่อ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อยบุรีรัมย์ เพื่อให้ได้อ้อยที่มีคุณภาพและผลผลิตที่สูงขึ้น เพื่อความยั่งยืนของอาชีพ "นักธุรกิจไร่อ้อยบุรีรัมย์"