EN TH
WebmailWebmail

กิจกรรมบริษัท

03 มี.ค. 2557
คณะนักศึกษา เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 คณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้ความรู้ และพาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท