EN TH
WebmailWebmail

กิจกรรมบริษัท

08 ก.พ. 2557
ต้อนรับและให้ความรู้กับ คณะนักศึกษา

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ฝ่ายจัดการของ บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด ได้ให้ต้อนรับและให้ความรู้กับ คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่มาเยี่ยมชมกิจการของโรงงาน และบริษัทในเครือ