Back

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัทในเครือฯ ยินดีต้อนรับ Mr. Evan W. Fox

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัทในเครือฯ ยินดีต้อนรับ Mr. Evan W. Fox เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านเศรษฐกิจประจำสถานทูตอเมริกา พร้อมด้วยคุณวรารัตน์ เขมกรณ์ เจ้าหน้าที่ประจำสถานทูต ได้เข้าเยี่ยมชม กลุ่มธุรกิจพลังงาน ของบริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด บริษัทในเครือฯกลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับโดยคุณอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งบริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด ซึ่งมีความสำเร็จในด้านการจัดการพลังงาน ทางเลือกจากชีวมวล อย่างยอดเยี่ยม จนสามารถคว้ารางวัล Thailand Energy Awards ปี 2018,2019 ซึ่งเป็นที่สนใจของสถานทูต ในการเข้าชมศึกษาดูงาน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาพลังงานทางเลือก ตามจุดมุ่งหมายของธุรกิจคือ “Energy for All” พลังงานสำหรับทุกคน พร้อมเยี่ยมชมบริษัท ชูการ์เคน อีโคแวร์ จำกัด หนึ่งในเครือน้ำตาลบุรีรัมย์ ชมกระบวนผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์จากเยื่อชานอ้อยของกลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์